Thin Wall Mould Classification

 
B015 thin wall bucket mould W054 plastic bowl mould, thin wall mould, disposable bowl mould W026 plastic bowl mould, thin wall mould, disposable bowl mould B032 thin wall bucket mould W013 plastic bowl mould, thin wall mould, disposable bowl mould C023 thin wall cup mould
W048 plastic bowl mould, thin wall mould, disposable bowl mould W011 disposable bowl mold C045 thin wall cup mould W032 plastic bowl mould, thin wall mould, disposable bowl mould M01 IML Mould W057 plastic bowl mould, thin wall mould, disposable bowl mould
B017 thin wall bucket mould B039 thin wall bucket mould W014 disposable bowl mold W012 plastic bowl mould, thin wall mould, disposable bowl mould C027 thin wall cup mould W047 plastic bowl mould, thin wall mould, disposable bowl mould
B019 thin wall bucket mould W033 plastic bowl mould, thin wall mould, disposable bowl mould C025 thin wall cup mould B037 thin wall bucket mould W053 plastic bowl mould, thin wall mould, disposable bowl mould W037 plastic bowl mould, thin wall mould, disposable bowl mould
 

VIP ZheJiang HuangYan GuoGuang Plastic Mould Factory
二维码

Enter the mobile shop

Model:[Verified]

Contact:86-576-84233179 / 15857662596

Scope:

Addr:NO.4 big bridge Road,Huangyan Zone,Taizhou City,Zhejiang Province,China

VIP ZheJiang HuangYan GuoGuang Plastic Mould Factory
二维码

Enter the mobile shop

Model:[Verified]

Contact:86-576-84233179 / 15857662596

Scope:

Addr:NO.4 big bridge Road,Huangyan Zone,Taizhou City,Zhejiang Province,China

VIP ZheJiang HuangYan GuoGuang Plastic Mould Factory
二维码

Enter the mobile shop

Model:[Verified]

Contact:86-576-84233179 / 15857662596

Scope:

Addr:NO.4 big bridge Road,Huangyan Zone,Taizhou City,Zhejiang Province,China

VIP ZheJiang HuangYan GuoGuang Plastic Mould Factory
二维码

Enter the mobile shop

Model:[Verified]

Contact:86-576-84233179 / 15857662596

Scope:

Addr:NO.4 big bridge Road,Huangyan Zone,Taizhou City,Zhejiang Province,China

VIP ZheJiang HuangYan GuoGuang Plastic Mould Factory
二维码

Enter the mobile shop

Model:[Verified]

Contact:86-576-84233179 / 15857662596

Scope:

Addr:NO.4 big bridge Road,Huangyan Zone,Taizhou City,Zhejiang Province,China

VIP ZheJiang HuangYan GuoGuang Plastic Mould Factory
二维码

Enter the mobile shop

Model:[Verified]

Contact:86-576-84233179 / 15857662596

Scope:

Addr:NO.4 big bridge Road,Huangyan Zone,Taizhou City,Zhejiang Province,China

VIP ZheJiang HuangYan GuoGuang Plastic Mould Factory
二维码

Enter the mobile shop

Model:[Verified]

Contact:86-576-84233179 / 15857662596

Scope:

Addr:NO.4 big bridge Road,Huangyan Zone,Taizhou City,Zhejiang Province,China

VIP ZheJiang HuangYan GuoGuang Plastic Mould Factory
二维码

Enter the mobile shop

Model:[Verified]

Contact:86-576-84233179 / 15857662596

Scope:

Addr:NO.4 big bridge Road,Huangyan Zone,Taizhou City,Zhejiang Province,China

VIP ZheJiang HuangYan GuoGuang Plastic Mould Factory
二维码

Enter the mobile shop

Model:[Verified]

Contact:86-576-84233179 / 15857662596

Scope:

Addr:NO.4 big bridge Road,Huangyan Zone,Taizhou City,Zhejiang Province,China

VIP ZheJiang HuangYan GuoGuang Plastic Mould Factory
二维码

Enter the mobile shop

Model:[Verified]

Contact:86-576-84233179 / 15857662596

Scope:

Addr:NO.4 big bridge Road,Huangyan Zone,Taizhou City,Zhejiang Province,China

VIP ZheJiang HuangYan GuoGuang Plastic Mould Factory
二维码

Enter the mobile shop

Model:[Verified]

Contact:86-576-84233179 / 15857662596

Scope:

Addr:NO.4 big bridge Road,Huangyan Zone,Taizhou City,Zhejiang Province,China

VIP ZheJiang HuangYan GuoGuang Plastic Mould Factory
二维码

Enter the mobile shop

Model:[Verified]

Contact:86-576-84233179 / 15857662596

Scope:

Addr:NO.4 big bridge Road,Huangyan Zone,Taizhou City,Zhejiang Province,China

VIP ZheJiang HuangYan GuoGuang Plastic Mould Factory
二维码

Enter the mobile shop

Model:[Verified]

Contact:86-576-84233179 / 15857662596

Scope:

Addr:NO.4 big bridge Road,Huangyan Zone,Taizhou City,Zhejiang Province,China

VIP ZheJiang HuangYan GuoGuang Plastic Mould Factory
二维码

Enter the mobile shop

Model:[Verified]

Contact:86-576-84233179 / 15857662596

Scope:

Addr:NO.4 big bridge Road,Huangyan Zone,Taizhou City,Zhejiang Province,China

VIP ZheJiang HuangYan GuoGuang Plastic Mould Factory
二维码

Enter the mobile shop

Model:[Verified]

Contact:86-576-84233179 / 15857662596

Scope:

Addr:NO.4 big bridge Road,Huangyan Zone,Taizhou City,Zhejiang Province,China

VIP ZheJiang HuangYan GuoGuang Plastic Mould Factory
二维码

Enter the mobile shop

Model:[Verified]

Contact:86-576-84233179 / 15857662596

Scope:

Addr:NO.4 big bridge Road,Huangyan Zone,Taizhou City,Zhejiang Province,China

VIP ZheJiang HuangYan GuoGuang Plastic Mould Factory
二维码

Enter the mobile shop

Model:[Verified]

Contact:86-576-84233179 / 15857662596

Scope:

Addr:NO.4 big bridge Road,Huangyan Zone,Taizhou City,Zhejiang Province,China

VIP ZheJiang HuangYan GuoGuang Plastic Mould Factory
二维码

Enter the mobile shop

Model:[Verified]

Contact:86-576-84233179 / 15857662596

Scope:

Addr:NO.4 big bridge Road,Huangyan Zone,Taizhou City,Zhejiang Province,China


 
 
Latest supplier